Disclaimer en Privacy

Introductie

Deze webshop wordt in werking gesteld door King Nederland („wij“, „ons“ of „onze“). Uw gebruik van deze webshop is onderworpen aan onze gebruikersvoorschriften, die u dient te accepteren bij het gebruik van deze webshop. Deze gebruikersvoorschriften kunnen door ons ieder moment worden bijgewerkt en of worden aangepast. De laatste versie is altijd beschikbaar op www.king.nl.

King spant zich ervoor in om de privacy van gebruikers van zijn website te beschermen. Lees de privacyvoorwaarden eerst zorgvuldig helemaal door voordat je je registreert, een bestelling plaatst of anderszins gebruik gaat maken van de website.

Artikel 1: definities

1.1 Als we je bestelling ontvangen hebben, sturen we een bevestiging naar je e-mailadres. Het is dus belangrijk dat je een correct e-mailadres invult als je een bestelling doet. Bewaar de bevestigingsmail voor het geval je contact moet opnemen met de klantenservice.

Artikel 2: toepasselijkheid privacyvoorwaarden

2.1 Deze privacyvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website en regelen de verwerking van persoonsgegevens via de website.
2.2 Door het gebruik van de website verklaar je deze privacyvoorwaarden te hebben gelezen en ga je ermee akkoord daaraan gebonden te zijn.

Artikel 3: verwerking van persoonsgegevens

3.1 King kan via de website de volgende persoonsgegevens verzamelen: je naam- en adresgegevens, e-mailadres, gebruikersnamen, wachtwoorden, IP-adres en betaalgegevens.
3.2 Deze persoonsgegevens worden verzameld via jouw registratie op de website, het plaatsen van een bestelling of door het anderszins gebruikmaken van de website.
3.3 King zal je persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
3.4 King zal je persoonsgegevens alleen gebruiken zoals beschreven in deze Privacyvoorwaarden.

Artikel 4: doeleinden van de verwerking

4.1 King verzamelt en verwerkt je Persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden die hieronder zijn gespecificeerd:

  • a. Uitvoering overeenkomst: indien je besluit een bestelling te plaatsen, worden je persoonsgegevens door King verwerkt ter uitvoering van de overeenkomst. Hieronder is onder meer inbegrepen het afhandelen van de betaling en het bezorgen van de producten.
  • b. Communicatie: je persoonsgegevens worden gebruikt om met je te communiceren en je op de hoogte te brengen van zaken die van belang zijn voor je account en/of gebruik van de website en het behandelen van eventuele klachten. Indien je een account op de website aanmaakt, bewaren we je persoonsgegevens zodat je deze niet telkens opnieuw hoeft op te geven.
  • c. Marketingdoeleinden: je persoonsgegevens worden gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief, de actiemailing en/of inspiratiemail, indien je je daarvoor hebt ingeschreven. King kan je te allen tijde op de hoogte stellen van aanbiedingen over soortgelijke producten als je die hebt besteld.
  • d. Klantenservice: je persoonsgegevens worden gebruikt om je klantenservice te bieden.

4.2 Ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met jou kan King aan zijn partners persoonsgegevens verstrekken

4.3 Kwaliteitsonderzoek
Onderzoeksbureau Amplixs voert voor King een klanttevredenheidsonderzoek uit. De feedback die u geeft wordt door ons bekeken om onze dienstverlening verder te verbeteren. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden verstrekt. Naar aanleiding van een ingevulde vragenlijst kan er contact met u worden gezocht, bijvoorbeeld om aanvullende vragen te stellen of om u te bedanken voor uw feedback.

Artikel 5: beveiliging

5.1 King heeft noodzakelijke organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen genomen ter beveiliging van persoonsgegevens en om misbruik, verlies of wijziging daarvan te voorkomen.
5.2 Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor een informatiebeveilingsbeleid. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 2 jaar. Dat wil zeggen dat wij jouw gegevens 2 jaar nadat je actief bent geweest zullen verwijderen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.
5.3 King slaat jouw persoonsgegevens op op servers in Europa.

Artikel 6: cookies

6.1 Om ervoor te zorgen dat de website goed werkt, maakt King gebruik van cookies.
6.2Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op de computer van de websitebezoeker. King gebruikt verschillende soorten cookies voor verschillende doeleinden:

  • a. Functionele cookies: cookies die nodig zijn om de website goed te laten functioneren, onder andere cookies die nodig zijn om een account aan te maken.
  • b. Analytische cookies: cookies die ervoor zorgen dat er inzicht verkregen kan worden in de wijze waarop websitebezoekers gebruikmaken van (onderdelen) van de website, zodat King de website kan verbeteren en deze zo goed mogelijk aansluit bij hetgeen websitebezoekers interessant en belangrijk vinden.
  • c. Trackingcookies: cookies om de voorkeuren van een websitebezoeker te onthouden.

6.3 King gebruikt slechts cookies van derden ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van de website.

6.4 Voor zover wettelijk vereist geeft de websitebezoeker hierbij ondubbelzinnige toestemming voor het gebruik van cookies. De websitebezoeker kan de browser zo instellen dat hij tijdens het gebruik van de website geen cookies ontvangt.

6.5 Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Artikel 7: recht op inzage, correctie en verwijdering

7.1 Je kunt King verzoeken om je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Indien je van dit recht gebruik wenst te maken of als je wenst dat King je persoonsgegevens verwijdert, kun je dit verzoeken aan de klantenservice van King:

E-mailadres: sales@king.nl
Telefoonnummer: 0344-673673

Artikel 8: Overige bepalingen

8.1 King behoudt zich het recht voor om deze privacyvoorwaarden te veranderen. Het is jouw verantwoordelijkheid om regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen.
8.2 Indien een bepaling uit deze privacyvoorwaarden in strijd is met de wet, wordt deze vervangen door een bepaling van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft, een en ander voor zover wettelijk toelaatbaar.

Artikel 9: Cookiegebruik t.b.v mailingen en het verbeteren van onze diensten

9.1 Om u op de hoogte te houden van informatie over onze dienstverlening of van acties en aanbiedingen kunnen we u e-mailberichten sturen. U kunt zich hier op elk moment voor afmelden. Om onze diensten te verbeteren en algemene trends te identificeren, analyseren en meten we klantgedrag. Hiermee kunnen we algemene trends identificeren. De gegevens die door u worden ingevuld, of die wij hebben verzameld door middel van uw gebruik van de website, worden ingezet om profielen en vervolgens doelgroepen op te bouwen. Het gebruik hiervan is enerzijds om op basis van analyse individuele voorkeuren te voorspellen en zo onze diensten en producten op uw voorkeuren aan te passen zodat we passende aanbevelingen kunnen doen.

U gebruikt helaas een verouderde webbrowser..

Gebruik voor een betere ervaring een andere browser of update Internet Explorer naar de nieuwste versie.